6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Geçici Madde 3

6335 sayılı Kanun’un 43 üncü maddesi ile, Geçici 3 üncü madde yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan Geçici 3 üncü madde şöyleydi;

‘‘GEÇİCİ MADDE 3 (1)  Kamu adına denetleyici tüzel kişiliği haiz bir üst kurum kurulup faaliyete geçinceye kadar 400 üncü maddede öngörülen denetçilerin, denetlemelerini bu Kanun hükümleriyle standartlara ve amaca uygun olarak yapmalarını sağlamak için, denetçiler yerinden  ve  internette,  denetleme belgelerine erişim  suretiyle  ve ayrıca  gerekli bilgileri de alarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından denetlenir. Bu üst denetimin usul ve esasları 400 üncü madde uyarınca çıkarılacak yönetmelikte belirlenir.’’.


Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.