6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Geçici Madde 5

6335 sayılı Kanun’un 43 üncü maddesi ile, Geçici 5 inci madde yürürlükten kaldırılmıştır. Yürürlükten kaldırılan Geçici 5 inci madde şöyleydi;

‘‘GEÇİCİ MADDE 5 (1) Bu Kanunda geçen “Türk Lirası” ibaresi karşılığında, uygulamada, 28/1/2004 tarihli ve 5083 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Para Birimi Hakkında Kanun hükümlerine göre ülkede tedavülde bulunan para “Yeni Türk Lirası” olarak adlandırıldığı sürece bu ibare kullanılır.’’.

 

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.