6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Geçici Madde 9

GEÇİCİ MADDE 9[1] – (1) Bu Kanunun göreve ilişkin hükümleri, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce açılmış olan davalarda uygulanmaz.  Bu davalar, açıldıkları tarihte yürürlükte bulunan Kanun hükümlerine tabidir.


[1]     6335 sayılı Kanun’un 38 inci maddesi ile eklenmiştir.

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.