Haber

Genel kurul kararlarının butlanının tespiti ya da iptali mümkün müdür?

Limited şirket genel kurul kararlarının butlanının tespiti ya da iptali mümkündür. Anonim şirket genel kurul kararlarının butlanına ve iptaline ilişkin hükümleri kıyas yoluyla limited şirketlere de uygulanacaktır.
İlgililer, kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde iptal davası açabileceklerdir.
Öte yandan limited şirket genel kurulunun aşağıdaki kararları da batıl ve dolayısıyla baştan itibaren geçersiz sayılacaktır.

  • Ortağın, genel kurula katılma, asgari oy, dava ve kanundan kaynaklanan vazgeçilemez nitelikteki haklarını sınırlandıran veya ortadan kaldıran kararlar,
  • Ortağın bilgi alma, inceleme ve denetleme haklarını, kanunen izin verilen ölçü dışında sınırlandıran kararlar,
  • Limited şirketin temel yapısını bozan veya sermayenin korunması hükümlerine aykırı olan kararlar.

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.