Haber

I. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu – 27 Kasım 2014

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından düzenlenen ve aşağıda içeriği yer alan ”I. Ticaret Hukuku Uluslararası Sempozyumu” 27 Kasım Perşembe günü Ankara Plaza Hotel, Bestekar Sokak, No:5, Kavaklıdere-Ankara adresinde gerçekleştirilecektir.

Sempozyumun orijinal afişine buradan ulaşabilirsiniz. 

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ –  HUKUK FAKÜLTESİ

ANKARA YILDIRIM BEYAZIT UNIVERSITÄT – RECHTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT

 I. TİCARET HUKUKU

ULUSLARARASI SEMPOZYUMU

27 Kasım 2014 Perşembe

I. INTERNATIONALES SYMPOSIUM

ZUM HANDELSRECHT

Donnerstag, 27 November 2014

08:30 – 15:30 – KAYIT (REGISTRIERUNG)

09:00 – 09:15 – AÇILIŞ KONUŞMALARI (BEGRÜßUNG)

Not: Tebliğ başına konuşma süresi 15 dakikadır.

(Anmerkung: Für jeden Vortrag sind insgesamt 15 Minuten vorgesehen)

 

BİRİNCİ OTURUM/ERSTE SITZUNG

 (09:15 – 10:45)

Oturum Başkanı (Sitzungsleiter): Prof. Dr. Kemal ŞENOCAK

 
Prof. Dr. Wolfgang SERVATIUS – 5 Jahre Gesetz zur Modernisierung des deutschen GmbH-Rechts – kritische Analyse und Ausblick (Alman Limited Şirketler Hukukunun Modernizasyonu Hakkında Kanun’un 5. Yılında Eleştirel bir Analizi ve Değerlendirilmesi)
Prof. Dr. Mustafa ÇEKER – Limited Şirketlerde Ortak Sayısının Sınırlandırılması (Begrenzung der Gesellschafterzahl in der GmbH)
Doç. Dr. Şafak NARBAY & Arş. Gör. Buğra KESİCİ – Ticaret Ortaklıklarında Yapısal Değişiklik Kararına Karşı Öngörülen İptal Davası Üzerine “Karşılaştırmalı Bir İnceleme” (“Eine vergleichende Untersuchung” der Anfechtungsklage gegen Umwandlungsbeschlüssen der Handelsgesellschaften)
Yrd. Doç. Dr. Hülya ÇOŞTAN – Limited Şirkette Genel Kurul Karar Nisapları (Beschlussquorum in der GmbH-Gesellschafterversammlung)

Soru – Cevap (Fragen und Diskussion)

10:45 – 11:00 – Kahve Arası (Kaffeepause)

 

İKİNCİ OTURUM/ZWEITE SITZUNG

(11:00 – 12:30)

Oturum Başkanı (Sitzungsleiter): Prof. Dr. Wolfgang SERVATIUS

Prof. Dr. Barbara GRUNEWALD – Insiderrecht und Ad-Hoc-Publizität (İçeriden Öğrenenlerin Hukuku ve Ad Hoc – Açıklama)
Doç. Dr. Çağlar MANAVGAT – Halka Açık Anonim Ortaklıklarda Çıkarma ve Satma Hakkı – Türk Ticaret Kanunu ve AB Düzenlemeleriyle Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme (Squeeze out und Sell out Rechte bei Publikumsgesellschaften – Eine vergleichende Untersuchung nach dem Türkischen Handelsgesetzbuch und Regelungen der EU)
Dr. Tizian TROXLER – Regulierung übermässiger Vergütungen bei börsenkotierten Aktiengesellschaften  (Corporate Governance) [Borsaya Kayıtlı Anonim Şirketlerde Ölçüsüz Ücretlendirmelerin Düzenlenmesi (Corporate Governance)]
Yrd. Doç. Dr. Muzaffer EROĞLU – Anonim Şirket Yönetim Kurulunda Belirli Niteliklerde Üye Bulundurma Zorunluluğu (Die Pflicht, im Vorstand der Aktiengesellschaft Mitglieder mit bestimmten Qualifikationen zu haben)
 

Soru Cevap (Fragen und Diskussion)

Öğle Yemeği (Mittagessen)

 

ÜÇÜNCÜ OTURUM/DRITTE SITZUNG

(13:30 – 15:15)

Oturum Başkanı (Sitzungsleiter): Prof. Dr. Barbara GRUNEWALD

Prof. Dr. Erol ULUSOY – Tüzel Kişilik Perdesinin Aralanması İlkesinin Uygulanmasında Son Gelişmeler (Neuere Entwicklungen in der Praxis der Durchgriffshaftung)
Doç. Dr. Rauf KARASU – Emredici Hükümler İlkesinin Kapalı Tip Anonim Şirketler ve Limited Şirketler Açısından Doğurduğu Sorunlar ve Çözüm Önerileri (Probleme des Grundsatzes der Satzungsstrenge in der nicht
börsennotierten Aktiengesellschaften und GmbH-Gesellschaften
und Lösungsvorschläge)
Doç. Dr. Mehmet ÖZDAMAR – 6102 Sayılı TTK Hükümleri Çerçevesinde Anonim Şirketlere Ayni Sermaye Konulmasına İlişkin Çeşitli Sorunlar (Rechtsfragen der Einbringung von Sacheinlagen in die Aktiengesellschaften nach dem Türkischen Handelsgesetzbuch mit der Nr. 6102)
Yrd. Doç. Dr. Cafer EMİNOĞLU – Pay Sahipleri Açısından “Eşit Şartlarda Eşit İşlem” İlkesi (Grundsatz der Gleichbehandlung der Aktionäre im gleichen Umstand )

Soru – Cevap (Fragen und Diskussion)

15:15 – 15:30 – Kahve Arası (Kaffeepause)

 

DÖRDÜNCÜ OTURUM/VIERTE SITZUNG

(15:30 – 17:00)

Oturum Başkanı (Sitzungsleiter): Prof. Dr. İsmail KIRCA

Prof. Dr. Jan LIEDER – Rechtsstreitigkeiten über vinkulierte Namensaktien (Bağlı Nama Yazılı Pay Senetlerine İlişkin Hukuki Uyuşmazlıklar)
Dr. Rafael HARNOS – Vertretung der Aktiengesellschaft durch den Aufsichtsrat (Anonim Şirketin Gözetim Kurulu Tarafından Temsili)
Yrd. Doç. Dr. Neslihan KARATAŞ DURMUŞ – Ticaret Kanunu Kapsamındaki Şirket Toplulukları ve Bunların Vergi Hukuku Karşısındaki Durumları (Gesellschaftengruppe (Konzern) nach dem Türkischen Handelsgesetzbuch und ihre steuerliche Rechtstellung)
Arş. Gör. A. Oğuzhan HACIÖMEROĞLU – Bağımsız Denetçinin Haklı Sebeple Görevden Alınması Ve Uygulamada Yaratabileceği Usuli Problemler (Berechtigte Abberufung des unabhängigen Prüfers und ihre prozessuale Probleme in der Praxis)

Soru – Cevap (Fragen und Diskussion)

 

Kapanış (Ende): 17:00

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.