Haber

Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararını İptal Eden Mahkeme, Karın Dağıtılmasına Karar Verebilir mi?

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sami Karahan‘ın, REGESTA, Cilt: 3 Sayı: 1, Yıl: 2013, s. 19-32’de yayımlanan ”Kar Dağıtımına İlişkin Genel Kurul Kararını İptal Eden Mahkeme, Karın Dağıtılmasına Karar Verebilir mi?” başlıklı makalesine aşağıdaki link vasıtasıyla ulaşabilirsiniz.
Söz konusu makalenin   www.ticaretkanunu.net sitesinde yayınlanmasını mümkün kılan Prof. Dr. Sami KARAHAN’a teşekkür ederiz.
KÂR DAĞITIMINA İLİŞKİN GENEL KURUL KARARINI İPTAL EDEN MAHKEME, KÂRIN DAĞITILMASINA KARAR VEREBİLİR Mİ?
ÖZET: Kârın tespiti ve dağıtımına karar verme yetkisi, eski TK düzenlemesindeki gibi 6102 sayılı yeni Ticaret Kanunu’nda da genel kurula aittir. Kâr dağıtımına karar verme yetkisine münhasıran sahip olan genel kurulun bu yetkisini kötüye kullanması halinde, mahkemenin buna müdahale edip edemeyeceği ve genel kurulun yerine geçerek dağıtılması gereken kâr miktarını belirleyebilip belirleyemeyeceği hususunda mahkemenin yetkisini kabul etmek en adil çözümdür. Genel kurulun kâr dağıtım kararını iptal eden mahkeme, kâr payı dağıtılmasının gerekip gerekmediği, gerekiyor ise, ne oranda dağıtılması gerektiği hususunda uzman kişilere bilirkişi incelemesi yaptırmalıdır. Bu çalışmada genel kurulun kâr dağıtımına ilişkin kararının iptalinden sonra mahkemece karın dağıtımına karar verilip verilemeyeceği hususu incelenmiştir.

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.