Haber

23 Ekim 2020, Yürürlüğünün 8. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında TÜRK TİCARET KANUNU SEMPOZYUMU -IV- (çevrimiçi)

Yürürlüğünün 8. Yılında ve Yargıtay Kararları Işığında TÜRK TİCARET KANUNU SEMPOZYUMU -IV- başlıklı sempozyum, 23 Ekim 2020 Cuma günü saat 10:00-17:00 arası aşağıdaki Youtube hesabı üzerinden canlı yayımlanacaktır. Sempozyum Yayın Adresi https://www.youtube.com/iuhfticarethukukuabd AÇILIŞ KONUŞMALARI (10:00-10:30) Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 2019 Yılı Kararları İstatistiğiProf. Dr. Arslan Kayaİstanbul Üniversitesi Hukuk FakültesiTicaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı 1. OTURUM …

Continue Reading
Haber

Ali Paslı: Anonim/Limited Ortaklık Genel Kurul Toplantılarının 7244 Sayılı Özel Covid-19 Kanunu Sonrasındaki Durumu : Sermaye Şirketlerindeki Ortakların Sağlığının Değeri Var Mıdır?

ANONİM/LİMİTED ORTAKLIK GENEL KURUL TOPLANTILARININ 7244 SAYILI ÖZEL COVID-19 KANUNU SONRASINDAKİ DURUMU: SERMAYE ŞİRKETLERİNDEKİ ORTAKLARIN SAĞLIĞININ DEĞERİ VAR MIDIR? Doç. Dr. Ali PASLI* I. Yeni Kanun’un Genel Kurullara Bakışı 16.04.2020 tarih ve 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (COVID-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”[1](“Kanun”)ile içinde bulunduğumuz …

Continue Reading
Haber

Geçici Madde 13 İle Getirilen Kar Payı Dağıtım Sınırlaması Üzerine Ek Değerlendirme

GEÇİCİ MADDE 13 İLE GETİRİLEN KAR PAYI DAĞITIM SINIRLAMASI ÜZERİNE EK DEĞERLENDİRME: İLK TASLAK İLE FARKLAR VE HÜKMÜN YAPTIRIM KABİLİYETİ Av. M. Cüneyd TİRYAKİ Av. Rasim Can ÇAKIR Koronavirüs Salgınına Karşı Acil Durum Önlemleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (“Torba Kanun”) ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’na (“TTK”) şirketlerin kar dağıtımına ilişkin süre …

Continue Reading
Haber

Sermaye Şirketlerinin 2020 Yılı İçerisinde Alacakları Kar Dağıtım Kararlarının Akıbeti

SERMAYE ŞİRKETLERİNİN 2020 YILI İÇERİSİNDE ALACAKLARI KAR DAĞITIM KARARLARININ AKIBETİ TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ GENEL DURUM Av. M. Cüneyd TİRYAKİ Av. Rasim Can ÇAKIR Koronavirüs salgın hastalığı (“COVID-19”) 2020 yılı başından itibaren şiddetli bir şekilde etki göstermektedir. 11.03.2020 itibariyle Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi statüsünde değerlendirilen COVID-19, tüm dünyada geniş kitleleri etkiliyor olması ve kesin bir …

Continue Reading
Haber

Murat Yusuf Akın: Ticaret Bakanlığının 31.03.2020 tarihli Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Yazısı Üzerine Düşünceler

Ticaret Bakanlığının 31.03.2020 tarihli Kâr Payı Dağıtımına İlişkin Yazısı Üzerine Düşünceler Doç. Dr. Murat Yusuf AKIN Ticaret Bakanlığı (“Bakanlık”) 31.03.2020 tarihinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine (“TOBB”) yollamış olduğu yazıyla şirketlerin genel kurullarında kâr payı dağıtımına ilişkin bir idari tasarrufta bulunmuştur. Bakanlığın yazısındaki aynen “Yeni tip koronavirüsün (COVID-19) toplum sağlığına ve ekonomik hayata ciddi tehdit …

Continue Reading
Haber

Ek Açıklama : Ali Paslı / Çeklerin Pandemi Süresince İbrazının Devamına İlişkin Güncel Uygulamanın Eleştirisi

ÇEKLERİN PANDEMİ SÜRESİNCE İBRAZININ DEVAMINA İLİŞKİN GÜNCEL UYGULAMANIN ELEŞTİRİSİ ÇEKTEKİ İBRAZ SÜRESİNİN BİLHASSA ÇEK KANUNU SONRASINDAKİ TEKNİK ANLAMININ ANLAŞILAMAMASI Doç. Dr. Ali Paslı Son yaptığımız çalışma çerçevesinde (https://www.ticaretkanunu.net/ali-pasli-covid-19-salgininin-cek-hukukuna-etkisi-guncel-kosullar-surerken-cek-ibrazi-mumkun-mudur/) vardığımız sonuca paralel olarak 7226 sayılı Kanun’a eklenen geçici maddedeki “ibraz süresi” ifadesinin çekteki ibraz süresini karşıladığı hususunun uygulamada da kabul gördüğü, ancak bunun sadece senedi elinde …

Continue Reading
Haber

Erol Ulusoy: Koronavirüs salgını çeki nasıl etkiler?

Koronavirüs nedeniyle ister kapatılsın, isterse mücbir sebep kapsamına alınsın, birçok işyerinin piyasada dönen çekleri var. Bunların vadeleri de gelmiş. Gelin bu durumu birlikte inceleyelim… Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi ile bazı işletmeler, İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile ileriki bir tarihe kadar tamamen kapatıldı. Bunlar arasında yer alan örneğin sinema, gösteri merkezi, nişan/düğün salonu, gazino, birahane, taverna, …

Continue Reading
Haber

Ali Paslı : COVID-19 Salgınının Anonim ve Limited Ortaklık Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantılarına Etkisi: Güncel Koşullar Sürerken Genel Kurul Kararı Alınabilir Mi?

COVID-19 SALGINININ ANONİM VE LİMİTED ORTAKLIK YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTILARINA ETKİSİ: GÜNCEL KOŞULLAR SÜRERKEN GENEL KURUL KARARI ALINABİLİR Mİ? Doç. Dr. Ali PASLI* Korona virüs salgın hastalığı (“COVID-19”) sağlık ve ilişkili sektörleri doğrudan etkilemekle birlikte Dünya Sağlık Örgütü’nün (“WHO”) 12.03.2020 tarihinde pandemi ilan etmesiyle beraber küresel ekonomi açısından arz ettiği olumsuz etkilerin her biri, …

Continue Reading
Haber

Acente Sözleşmesinin Muvazaalı Olması

Yargıtay 22. Hukuk DairesiE:2017/18547, K:2018/25913, T:03.12.2018 Acentelik sözleşmesinin konusu bir iş görme olup, aracı acente ve ticari işletme adına sözleşme yapma yetkisini haiz acente olmak üzere iki tür acente bulunmaktadır. Her iki acentelik türünde de ticari işletme sahibine tabi olmama (bağımsızlık), acentelik ilişkisinin bir sözleşmeye dayanması, acentenin belirli bir yer veya bölge içinde faaliyet icra …

Continue Reading
Haber

Medeni Usul Hukukunda İspat Aracı Olarak Blokchain Teknolojisi – Fatih Bilgili / Fatih Cengil

Makalenin PDF haline buradan ulaşabilirsiniz. MEDENİ USUL HUKUKUNDA İSPAT ARACI OLARAK BLOCKCHAIN TEKNOLOJİSİ Prof. Dr. iur. Fatih BİLGİLİ∗ Arş. Gör. M. Fatih CENGİL ∗ Microsoft Word – Medeni Usul Hukukunda İspat Aracı Olarak Blockchain Teknolojisi docx.docx I. KONU ÖZELİNDE BLOCKCHAİN TEKNOLOJİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER Blockchain teknolojisi 1991 yılında icat edilmesine karşın bu teknolojinin tanınması 2008 yılında …

Continue Reading