Haber Makale

Mali Çözüm Dergisi – 6102 sayılı TTK İle İlgili Makaleler

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından iki ayda bir çıkarılan Mali Çözüm Dergisi‘nde yer alan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile ilgili  makaleler aşağıda yer almaktadır. Mali Çözüm Dergisi – Sayı 111,  Mayıs/Haziran 2012 Soner ALTAŞ, Yeni TTK’da Anonim Şirket Kuruluşu İçin Öngörülen Temel Yenilikler Ve Değişiklikler Mustafa YAVUZ, Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Anonim Şirket Pay …

Continue Reading
Makale

Limited Şirketi Anonim Şirkete Dönüştürmenin Avantajları – Şükrü Kızılot

Bu makale Yaklaşım Dergisi’nin Ekim 2012 sayısında yayınlanmıştır. Makalenin ticaretkanunu.net sitesinde yayınlanmasını mümkün kılan Prof. Dr. Şükrü KIZILOT’a ve Yaklaşım Yayıncılık’a teşekkür ederiz. LİMİTED ŞİRKETİ ANONİM ŞİRKETE DÖNÜŞTÜRMENİN AVANTAJLARI Prof. Dr. Şükrü KIZILOT, Gazi Üniversitesi, İİBF Öğretim Üyesi, Maliye Bölümü Başkanı I- GİRİŞ Yeni Türk Ticaret Kanunu ile iş dünyasında yeni bir dönem başladı. Başlangıçta ortaya …

Continue Reading
Makale

Yeni Kanuni Düzenlemelerde Ticari Defterlerin Delil Olması – Sami Karahan

Bu makale Yaklaşım Dergisi’nin Ekim 2012 sayısında yayınlanmıştır. Makalenin ticaretkanunu.net sitesinde yayınlanmasını mümkün kılan Prof. Dr. Sami KARAHAN’a ve Yaklaşım Yayıncılık’a teşekkür ederiz. YENİ KANUNİ DÜZENLEMELERDE TİCARİ DEFTERLERİN DELİL OLMASI Prof. Dr. Sami KARAHAN,  Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı I- GİRİŞ Ticari defterlerin delil olması, eski TK’nın aksine, Ticaret Kanunu’nda de­ğil, …

Continue Reading
Makale

Anonim Şirkete Borçlanma Yasağı ve 6335 Sayılı Kanun İle Getirilen Değişikliğin Sonuçları – Sami Karahan

Bu makale Yaklaşım Dergisi’nin Kasım 2012 sayısında yayınlanmıştır. Makalenin ticaretkanunu.net sitesinde yayınlanmasını mümkün kılan Prof. Dr. Sami KARAHAN’a ve Yaklaşım Yayıncılık’a teşekkür ederiz. ANONİM ŞİRKETE BORÇLANMA YASAĞI VE 6335 SAYILI KANUN İLE GETİRİLEN DEĞİŞİKLİĞİN SONUÇLARI Prof. Dr. Sami KARAHAN, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Başkanı I- GİRİŞ 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 13.01.2011 …

Continue Reading
Makale

Limited Ortaklık Genel Kurulunda Nisaplar – Ersin Çamoğlu

Bu makale Yaklaşım Dergisi’nin Kasım 2012 sayısında yayınlanmıştır. Makalenin ticaretkanunu.net sitesinde yayınlanmasını mümkün kılan Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU’na ve Yaklaşım Yayıncılık’a teşekkür ederiz. LİMİTED ORTAKLIK GENEL KURULUNDA NİSAPLAR Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU, İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku E. Öğretim Üyesi I- GİRİŞ Yeni TK, limited ortaklığı, küçük anonim ortaklığa dönüştürmüştür. Limited ortaklık, sermaye ve …

Continue Reading
Makale

Limited Şirkette Pay Senedinin Menkul Kıymet Olup Olmadığı ve Değer Artışı Kazancı – Şükrü Kızılot

Bu makale Yaklaşım Dergisi’nin Kasım 2012 sayısında yayınlanmıştır. Makalenin ticaretkanunu.net sitesinde yayınlanmasını mümkün kılan Prof. Dr. Şükrü KIZILOT’a ve Yaklaşım Yayıncılık’a teşekkür ederiz. LİMİTED ŞİRKETTE PAY SENEDİNİN MENKUL KIYMET OLUP OLMADIĞI VE DEĞER ARTIŞI KAZANCI  Prof. Dr. Şükrü KIZILOT I- GİRİŞ Yeni Türk Ticaret Kanunu ile birlikte, limited şirket pay senedinin elden çıkartılmasında vergilendirme boyutu …

Continue Reading
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Makale Yayınlar

Acentelik İle İlgili Yenilikler – Prof. Dr. Arslan Kaya

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ticaret hukuku kürsüsü profesörü Prof. Dr. Arslan KAYA’nın, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 25-26 Kasım 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen ”Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler”  adlı sempozyumda sunduğu ”Acentelik İle İlgili Yenilikler” adlı tebliği, ilgili maddelerin altına işlenmiştir. ”Acentelik İle İlgili Yenilikler” adlı tebliğin işlendiği maddeler; TTK …

Continue Reading
Makale

Yeni Türk Ticaret Kanunu'nda Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Açılacak Sorumluluk Davalarında Zamanaşımı – Ersin Çamoğlu

Bu makale Yaklaşım Dergisi’nin Mayıs 2012 sayısında yayınlanmıştır. Makalenin ticaretkanunu.net sitesinde yayınlanmasını mümkün kılan Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU’na ve Yaklaşım Yayıncılık’a teşekkür ederiz. Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda Anonim Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Açılacak Sorumluluk Davalarında Zamanaşımı Prof. Dr. Ersin ÇAMOĞLU İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ticaret Hukuku E. Öğretim Üyesi I- GİRİŞ Bilindiği gibi 13.01.2011 …

Continue Reading
Makale

Anonim Şirketin Vergi Ödevleri – Levent Yaralı

Tüzel kişilerin vergi yükümlüsü ya da vergi sorumlusu olmaları durumunda bunlara düşen vergi ödevlerinin kanunî temsilcileri tarafından yerine getirileceğini ifade eden Vergi Usul Kanunu (=VUK.) m. 10/1 uyarınca anonim şirket yönetim kurulu, anonim şirketin vergi ile ilgili ödevlerini yerine getirmekle yükümlüdür. Yönetim kurulu, anonim şirket tüzel kişisinin fiil ehliyetini kullanmasını sağlayan organı konumundadır. Vergi yükümlüsünün …

Continue Reading
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Makale

Tek Üyeli Yönetim Kurulu – Levent Yaralı

I – Yasal Düzenleme Anonim şirket yönetim kurulu üye sayısını düzenleyen 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun (YTK) m. 359/1, c.1 düzenlemesi şu şekildedir; ‘‘Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur.’’ Anonim şirket yönetim kurulunun asgari üç üyeden oluşması zorunluluğu([1]) YTK’ya alınmayarak, tek …

Continue Reading