Uncategorized

Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarma ve Ayrılma Akçesi – Erkan Eren

Mersin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Ticaret Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi olan Dr. Erkan Eren tarafından hazırlanan “Limited Şirketlerde Ortaklıktan Çıkarma ve Ayrılma Akçesi” adlı eser, Oniki Levha Yayıncılık tarafından Mart 2022’de yayınlanmıştır. Esere buradan ulaşabilirsiniz. Uygulamada limited şirkette ortaklıktan çıkarmaya ilişkin davaların büyük bir çoğunluğu, çıkarılan ortağa ödenmesi gereken ayrılma …

Continue Reading
Uncategorized

Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu İç Yönergesi – Ozan Oran

Ozan Oran tarafından yazılan “Anonim Şirketlerde Yönetim Kurulu İç Yönergesi” başlıklı yüksek lisans tezi, Oniki Levha Yayıncılık tarafından İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS TEZLERİ DİZİSİ çerçevesinde yayınlanmıştır. Esere buradan ulaşabilirsiniz. Anonim şirketlerde yönetim kurulu iç yönergesi, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun yönetimin devrine ilişkin 367/I. fıkrası ile sınırlı yetkiye sahip ticari vekil …

Continue Reading
Uncategorized

Anonim Şirketlerde İç Yönerge ve İç Yönergenin Benzer Hukuki Kurumlarla Olan İlişkisi – Himmet Koç

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Himmet Koç tarafından yazılan “Anonim Şirketlerde İç Yönerge ve İç Yönergenin Benzer Hukuki Kurumlarla Olan İlişkisi” başlıklı makale, Medeniyet ve Toplum Dergisi, Güz 2017, Cilt 1, Sayı 2’de yayınlanmıştır. Makaleye buradan ulaşabilirsiniz. ÖZET Anonim şirketlerde iç yönerge kavramı iki farklı durumu kullanmak için düzenleme altına alınmıştır. Bunlardan bir …

Continue Reading
Uncategorized

Sermaye Artırımı – Genel Kurul Kararının Yokluğu – Yokluğun İleri Sürülmesinin İyiniyet Kurallarıyla Bağdaşmaması

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E:2020/6423 – K:2021/6785 – T:02.12.2021 Sermaye artırımı Ana sözleşme değişikliği %25 hissenin %0,25’e düşürülmesi Ortaklar kurulu toplantısına usulüne uygun çağrılmama Sermaye artırımı kararının oybirliği ile alınması hususunun ana sözleşme ile düzenlenmesi Toplantı ve karar nisabına uymama Ortaklar kurulu kararının yok hükmünde olduğunun ileri sürülmesi Genel kurul kararlarının alınmasının üzerinden yaklaşık 9-10 …

Continue Reading