Yargı Kararları

Özel Denetim Talebinin Reddi – Özel Denetçi Atanması – Sermaye Artırımı – Rekabet Yasağı – Oy Hakkından Yoksunluk – Kanunu Dolanma

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E:2019/4620 – K:2021/5396 – T:29.06.2021 Limited Şirket Mahkemece özel denetim talebine ilişkin verilen ret kararının gerekçesinin gösterilmemesi doğru değildir. Özel denetim talebinin reddine ilişkin genel kurul kararına karşı azlığın iptal davası açmasında hukuki yarar bulunmamaktadır. Genel kurulca alınan kararların yok hükmünde olması Genel kurul toplantısının ertelenmesi Sermaye artırımına ilişkin gündem maddeleri …

Continue Reading
Yargı Kararları

Ticari İşlerde Temerrüt Faizinin Serbestçe Belirlenebilmesi – Tacirin Borçlarının Ticari Olması

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi E:2019/4731, K:2020/485, T:22.01.2020 Davalı taraf ATO yazısına göre gerçek kişi tacir olup, 6102 sayılı TTK’nın 19/1.maddesine göre bir tacirin borçlarının ticari olması asıl olduğuna göre taraflar arasındaki kira sözleşmesinden doğan borçlar davalı için ticari iş sayılır. Taraflar arasında geçerli Taşınmaz Kira Sözleşmesinin 3/2. maddesinde vadesinde ödenmeyen kira bedellerine 6183 sayılı Amme Alacaklarının …

Continue Reading
Yargı Kararları

Anonim Şirket – Kar Payının Dağıtılmaması

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi         E: 2014/14684, K:2015/1919,T: 13.02.2015 DAVA: Taraflar arasında görülen davada Asliye Hukuk Mahkemesi’nce verilen 29/04/2014 tarih ve 2013/107-2014/379 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacılar vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, duruşma tutanakları ve …

Continue Reading
Yargı Kararları

Proforma Fatura – Ticari Defterlerin Delil Niteliği

  Yargıtay Hukuk Genel Kurulu Kararı E:2018/4, K: 2018/80, T:24.01.2018 Proforma Fatura Ticari Defterlerin Delil Niteliği DAVA: Taraflar arasındaki “itirazın iptali” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 29.06.2012 gün ve 2010/436 E., 2012/335 K. sayılı karar, davalı … Tekstil İth. İhr. Paz. San. ve Tic. AŞ. vekilinin temyizi …

Continue Reading
Yargı Kararları

Yönetim Kurulu Üyelerinin İbra Edilmemesi

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı E:2015/13056, K: 2017/1271, T:06.03.2017 DAVA: Taraflar arasında görülen davada Ankara 11. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 09/04/2015  tarih ve 2014/1149-2015/193 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi S.E. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, …

Continue Reading
Yargı Kararları

Acente – Denkleştirme Tazminatı

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı E:2015/13042, K: 2017/1342, T:07.03.2017 DAVA: Taraflar arasında görülen davada İstanbul 13. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 18/06/2015 tarih ve 2013/306-2015/469 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı ve davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi O.U. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki …

Continue Reading
Yargı Kararları

Ek Tasfiye – İhya

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı E:2015/13247, K: 2017/1344, T:07.03.2017 DAVA: Taraflar arasında görülen davada Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce bozmaya uyularak verilen 03/06/2015 tarih ve 2015/141-2015/575 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı İ.B. vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi O.U. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya …

Continue Reading
Yargı Kararları

Zayi Belgesi – Dava Açma Süresi

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı E:2015/13372, K: 2017/1346, T:07.03.2017 DAVA: Hasımsız olarak görülen davada Antalya 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 22/09/2015 tarih ve 2015/790-2015/700 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi O.U. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, …

Continue Reading
Yargı Kararları

Mevduat – Bankanın İade Yükümlülüğü

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı E:2015/13404, K: 2017/1319, T:07.03.2017 DAVA: Taraflar arasında görülen davada İstanbul 11. Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 02/07/2015 tarih ve 2014/529-2015/537 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davacı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi R.T. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, …

Continue Reading
Yargı Kararları

Kredi Kartının Yurt Dışına Ait Olması – Hesaba Bloke Konulması

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi Kararı E:2015/13625, K: 2017/1323, T:07.03.2017 DAVA: Taraflar arasında görülen davada Samsun Asliye Ticaret Mahkemesi’nce verilen 17/09/2015 tarih ve 2014/1393-2015/705 sayılı kararın Yargıtayca incelenmesi davalı vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi R.T. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe, layihalar, …

Continue Reading