Yayınlar

Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Yeni Türk Ticaret Kanunu Sempozyumu (Makaleler, Tebliğler)

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 30- 31 Mayıs 2011 tarihinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde düzenlenen “Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu” konulu Sempozyumda sunulan tebliğleri içeren kitap, Vedat Kitapçılık tarafından yayınlanmıştır. ÖNSÖZ Bu kitap, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 30- 31 Mayıs 2011 tarihinde TOBB Ekonomi …

Continue Reading
Haber Yayınlar

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1. Kitabına İlişkin Görüşlerim – Ender Dedeağaç

Ankara Barosu avukatlarından Av.Ender DEDEAĞAÇ‘ın, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1. kitabına ilişkin olarak hazırladığı ve Ankara Barosu tarafından yayınlanan  ”6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1. Kitabına İlişkin Görüşlerim” adlı esere buradan ulaşabilirsiniz. Çalışmanın İçindekiler kısmı şu şekildedir; Başlangıç Hükümleri-7 Tacir -23 Ticaret Sicili -37 Ticaret Unvanı ve İşletme Adı -47 Haksız Rekabet-57 Ticari Defterler …

Continue Reading
Haber Yayınlar

Sirküler: Halka açık olmayan sermaye şirketleri ile ilgili ‘‘Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ’’ yürürlüğe girdi

Ernst & Young – 10 Ağustos 2012 tarih ve 100 no.lu Sirküler Konu:Halka açık olmayan sermaye şirketleri ile ilgili ‘‘Kar Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ’’ yürürlüğe girdi. Özet: Halka açık olmayan anonim şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve limited şirketlerin kâr payı avansı dağıtımın şartları, avansın ödenmesi ve yönetim organının görevlerine ilişkin düzenlemeler 9 Ağustos …

Continue Reading
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Makale Yayınlar

Acentelik İle İlgili Yenilikler – Prof. Dr. Arslan Kaya

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ticaret hukuku kürsüsü profesörü Prof. Dr. Arslan KAYA’nın, Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 25-26 Kasım 2011 tarihlerinde gerçekleştirilen ”Yeni Türk Ticaret Kanunu’nun Ticari İşletme Hukuku Alanında Getirdiği Yenilikler”  adlı sempozyumda sunduğu ”Acentelik İle İlgili Yenilikler” adlı tebliği, ilgili maddelerin altına işlenmiştir. ”Acentelik İle İlgili Yenilikler” adlı tebliğin işlendiği maddeler; TTK …

Continue Reading
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu Genel Yargı Kararları Yayınlar

Şirketler Hukukuna İlişkin Yargıtay Kararları -I- Levent Yaralı

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 2010-2011 yıllarında ve şirketler hukukuna yönelik olarak verdiği kararlar arasından seçilen 112 adet kararın özetlenerek ve anahtar kelimeleri çıkarılarak ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve diğer mevzuat ile bağlantısı gösterilmek suretiyle derlendiği ”Şirketler Hukukuna İlişkin Yargıtay Kararları -I-” adlı kitap, Yaklaşım Yayınları tarafından 1 Haziran 2012 tarihi itibarıyla yayınlanmıştır. …

Continue Reading
Yayınlar

24. Ticaret Hukuku ve Yargıtay Kararları Sempozyumu (Bildiriler ve Tartışmalar)

Açılış Konuşması Prof. Dr. Sabih Arkan (Enstitü Müdürü) Anonim Ortaklıklarda Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretlerinin Belirlenmesi Prof. Dr. Huriye Kubilay Anonim Şirket Genel Kurullarından Önce, İlgili Pay Sahiplerine Hiç veya Usulüne Uygun Şekilde Davet Mektubu Gönderilmemesinin Hukuki Sonucu Nedir? Doç. Dr. N. Ayşe Odman Boztosun Yargıtay Uygulamasında Koop. K. m. 17 Uyarınca Kooperatiften Ayrılan Ortak ile …

Continue Reading
Yayınlar

Yeni Türk Ticaret Kanunu'yla Dünya Ligine Raporu – Türmob

TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) tarafından yayınlanan ”Yeni Türk Ticaret Kanunu’yla Dünya Ligine Raporu” adlı rapora aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.   Raporda; Yeni Türk Ticaret Kanunu neler getiriyor? Türkiye’ye neler kazandırıyor? Hangi yönlerden eleştiriliyor? TÜRMOB Yeni TTK sürecine nasıl hazırlandı? TÜRMOB’un önerileri hakkında bilgiler yer alıyor. Rapor: Yeni Türk Ticaret …

Continue Reading
Yayınlar

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Toplantıları I-II-III

Türkiye Barolar Birliği tarafından yayınlanan ”Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Toplantıları I-II-III” adlı yayına buradan ulaşabilirsiniz.       SUNUŞ Türkiye Barolar Birliği, kurulduğu 1969 yılından bu yana, Adalet Bakanlığı başta olmak üzere görüş almak isteyen bütün bakanlıklara, yasama aşamasında TBMM Komisyon ve Genel Kurulu’na düşüncelerini demokratik bir ortamda geliştirerek vermiştir. Son zamanlarda bu yöndeki çalışmalar kitap …

Continue Reading
Yayınlar

Limited Ortaklıklarda Çıkma Çıkarılma ve Fesih (6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre) – Nihat Taşdelen

Yrd. Doç.Dr. Nihat TAŞDELEN tarafından hazırlamış olduğu ”Limited Ortaklıklarda Çıkma Çıkarılma ve Fesih (6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununa Göre)” adlı eser Yetkin yayınları tarafından yayınlanmıştır. ÖNSÖZ Limited ortaklık, ticaret ve ekonomi alanında oynadığı roller nedeniyle vazgeçilmeyen bir ortaklık türüdür. Her ne kadar 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, limited ortaklıkları, tıpkı 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu gibi …

Continue Reading