Haber

Genelge: Asgari Sermaye Yükümlülüklerini Yerine Getirmeyerek Münfesih Olan Şirketler – İhtar – Sermaye Artırımı

T.C.  GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sayı: 67300147.431.04/1252 Konu: Geçici 7 nci Madde Tarih: 04 Mart 2014   …………………………TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi: 18.07.2013 tarihli ve 5782 sayılı yazımız Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun Geçici 7 nci maddesi uyarınca, bu madde kapsamında tasfiye edilerek kayıtları silinecek anonim ve limited şirketler ile …

Continue Reading
Haber

6335 sayılı Kanunla Türk Ticaret Kanunu ve Yürürlük Kanununda Yapılan Değişiklikler

6335 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü Ve Uygulama Şekli Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 26.06.2012 tarihi itibarıyla TBMM’de kabul edildi. 6335 sayılı Kanun ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ve 6103 sayılı Yürürlük Kanunu’nda yapılan değişiklikler gerekli açıklamalar ile birlikte madde metinlerine işlenmiştir. 6335 sayılı Kanun metnine buradan ulaşabilirsiniz. 6102 …

Continue Reading
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ HAKKINDA KANUN Kanun No. 6103 Kabul Tarihi: 14/1/2011 Resmi Gazete Tarih ve Numarası: 14/2/2011 – 27846 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler A) Amaç MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, yeni Türk Ticaret Kanunu hükümlerinin yürürlüğe konulmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir. B) Eski hukukun ve Türk …

Continue Reading