Haber

6455 sayılı Kanunla Türk Ticaret Kanunu'nda Yapılan Değişiklikler

6455 sayılı Gümrük Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Türk Ticaret Kanunu’nun bazı maddeleri değiştirildi. 6455 sayılı Kanun 11 Nisan 2013 tarih ve  28615 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Değişiklik Yapılan Konular Yevmiye ve Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin Kapanış Tasdiki Kamu Tüzel Kişileri ve Temsilcilerinin Yönetim Kuruluna Üye Seçilmesi …

Continue Reading