Haber

6552 sayılı Kanun'un TTK İle İlgili Maddeleri

10 Eylül 2014 tarihinde TBMM’de kabul edilen 6552 sayılı Torba Yasa’nın 131, 132, 133 ve 134. maddeleri ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nda değişiklikler yapıldı. 1. TTK m. 371’e aşağıdaki fıkra eklendi “(7) Yönetim kurulu, yukarıda belirtilen temsilciler dışında, temsile yetkili olmayan yönetim kurulu üyelerini veya şirkete hizmet akdi ile bağlı olanları sınırlı yetkiye sahip …

Continue Reading