Haber

Ticari Defterlerin 2013 Yılına Ait Açılış Onaylarında Ticaret Sicili Tasdiknamesi Aranmayacak

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü Konu: Ticaret Sicili Tasdiknamesi Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 64 üncü maddesinde, “Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter defteri ile dördüncü fıkrada sayılan defterlerin açılış onayları, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılır. Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış …

Continue Reading