Haber

Bakanlık Görüşü: Bölünmede Alacaklısının Bulunmadığı YMM Raporu ile Tespit Edilen Şirket İçin İlan Yükümlülüğünün Aranmaması

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sayı: 67300147.431.04/585964/5234 – 8182 Konu: Bölünme İşlemleri Tarih: 18 Kasım 2013 İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE İSTANBUL  İlgi: 08.05.2013 tarihli ve 65196/47676 sayılı yazınız. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 174 üncü maddesinde, bölünmeye katılan şirketlerin alacaklılarının, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, yedişer gün aralıklarla üç defa yapılacak ilanla ve sermaye şirketlerinde ayrıca …

Continue Reading