Haber

Anonim ve Limited Şirketlerde Sermaye Artırımı Hakkında Genelge

Bakanlığın bu konuda daha yeni olan 23 Ocak 2013 tarihli Genelgesine buradan ulaşabilirsiniz.  T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sayı: B.21.0.İTG.0.03.00.00.431.04 Konu: Genelge TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE Bilindiği üzere, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 462 nci maddesinin üçüncü fıkrası, “Bilançoda sermayeye eklenmesine mevzuatın izin verdiği fonların bulunması halinde, bu fonlar sermayeye dönüştürülmeden, sermaye …

Continue Reading