Haber

Farklılaştırılmış Teselsülün – Özellikle – Dış İlişki Bakımından Anlamı ve Bankacılık Kanununun Şahsi İflas Sorumluluğu İle Karşılaştırılması – Kürşat Göktürk – Mehmet Çelebi Can

Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı öğretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Kürşat GÖKTÜRK ve araştırma görevlisi Mehmet Çelebi CAN’ın İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Yıl:2011, Cilt:2 Sayı:2, s. 257-295’de yayınlanan ”Farklılaştırılmış Teselsülün – Özellikle – Dış İlişki Bakımından Anlamı ve Bankacılık Kanununun Şahsi İflas Sorumluluğu İle Karşılaştırılması” adlı makalesine buradan ulaşabilirsiniz. Farklılaştırılmış Teselsülün – Özellikle – Dış İlişki Bakımından Anlamı ve …

Continue Reading