Haber

Tüm Anonim Şirketler Denetime Tabi Olacak

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu‘nun TBMM’de kabul edilen ilk halinde tüm sermaye şirketleri açısından bağımsız denetim öngörülmüştü. Eski TTK’da yer alan ”Murakıplık” kurumu ve bu kuruma ilişkin hükümler de, tüm sermaye şirketlerinin bağımsız denetime tabi tutulmasından dolayı Yeni TTK’da yer almamıştı. Yeni TTK’nın yürürlüğe girmesinden bir gün önce Resmi Gazete’de yayımlanan 6335 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikler …

Continue Reading