Haber

4046 Sayılı “Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun”un 20 A Maddesinin Türk Ticaret Kanunu’nun İlgili Hükümleri Karşısında “Özel Kural” Sayılıp Sayılmayacağı Sorunu

Yrd. Doç. Dr. Nejat Aday‘ın (Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı) “4046 Sayılı “Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun”un 20 A Maddesinin Türk Ticaret Kanunu’nun İlgili Hükümleri Karşısında “Özel Kural” Sayılıp Sayılmayacağı Sorunu” başlıklı makalesi, FSM İlmî Araştırmalar İnsan ve Toplum Bilimleri Dergisi, 6(2015) Güz, s.1-12’de yayınlanmıştır. Makaleye buradan ulaşabilirsiniz. Özet Özelleştirme Uygulamaları …

Continue Reading
Haber

Anonim Şirketlerde Bireysel ve Azınlık Pay Sahibi Hakları Sempozyumu – 8 Mayıs 2015

ALMAN TÜRK HUKUK AKADEMİSİ ANONİM ŞİRKETLERDE BİREYSEL VE AZINLIK PAY SAHİBİ HAKLARI SEMPOZYUMU 8 MAYIS 2015, İSTANBUL (ÇAĞLAYAN) ADALET SARAYI KONFERANS SALONU Sempozyum afişinin orijinaline buradan ulaşabilirsiniz. 09.30-09.40: Açılış Konuşması, Prof.Dr. Erol ULUSOY, Trakya Üniversitesi İİBF, Alman Türk Hukuk Akademisi Başkanı 9.40-10.00: TTK’nın Bireysel ve Azınlık Pay Sahipliği Hakları Sisteminin Genel Değerlendirilmesi, Prof.Dr. ÜNAL TEKİNALP, TTK Tasarısı …

Continue Reading
Haber

Yeni Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketler Sempozyumu – 26 Ekim 2013

İstanbul Barosu ve Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesince düzenlenen ‘Yeni Türk Ticaret Kanunu Açısından Anonim Şirketler’ konulu Sempozyum 26 Ekim 2013 Cumartesi günü saat 10.00’da GSÜ Ortaköy Kampüsü Aydın Doğan Salonu’nda başlayacak. Prof. Dr. Oğuz İmregün’e Saygı Sempozyumu PROGRAM 10:00-10:15 Açılış Konuşmaları – Av. Mehmet Durakoğlu – Prof. Dr. Ünal Tekinalp 1. Oturum Başkanı: Prof. Dr. …

Continue Reading
Haber

Anonim Ortaklıklar Hukuku I. Cilt – Güzin Üçışık & Aydın Çelik

Prof. Dr. Güzin Üçışık ve Dr. Aydın Çelik tarafından hazırlanan ”Anonim Ortaklıklar Hukuku – I. Cilt” adlı eser Adalet Yayınevi tarafından yayınlanmıştır. ÖNSÖZ Eski Ticaret Kanunu döneminde, 2007 yılında, başladığımız bu çalışma, Tasarı hazırlıkları ve 1 Temmuz 2012 tarihinde Yeni Ticaret Kanunu’nun çıkarılması üzerine geniş çapta değişikliğe uğramıştır. Çalışmamız daha sonra Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30.12.2012 …

Continue Reading
Haber

Anonim Şirketler Hukuku (Temel Kavram ve İlkeler, Kuruluş, Yönetim Kurulu) Cilt 1

Prof. Dr. İsmail KIRCA, Doç.Dr. Feyzan Hayal ŞEHİRALİ ÇELİK ve Doç.Dr. Çağlar Manavgat tarafından hazırlanan ”Anonim Şirketler Hukuku (Temel Kavram ve İlkeler, Kuruluş, Yönetim Kurulu) Cilt 1” adlı eser Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü tarafından yayınlanmıştır. ÖNSÖZ Ticaret hukuku hocaları uzun süre ”Tasarı” halinde kalan yeni Türk Ticaret Kanunu’nun kanunlaşmasına inancını neredeyse yitirmek ve derslerinin …

Continue Reading
Haber

Bakanlık Görüşü: Bağımsız Denetime Tabi Bulunmayan Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Denetçi Seçilemeyeceği

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  İç Ticaret Genel Müdürlüğü Sayı: 50035491-433.99-3360 Konu: Bağımsız denetim dışı şirketler Tarih: 29 Nisan 2013 İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜNE İlgi: 08.03.2013 tarihli ve 24140 sayılı yazınız.   İlgide kayıtlı yazınızda, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 397 nci maddesinin dördüncü fıkrası gereğince bağımsız denetçi atama zorunluluğu bulunmadığı halde genel kurul kararı ile denetçi seçen ve …

Continue Reading
Haber

Anonim ve Limited Şirket Sözleşmesi Hazırlama Klavuzu

Anonim ve limited şirket sözleşmelerinin hazırlanması ile ilgili klavuzlar, İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası tarafından yayınlanmış olup aşağıda yer almaktadır; Yeni Süreçte Limited Şirket Şirket Sözleşmesi Hazırlama Klavuzu Yeni Süreçte Anonim Şirket Esas Sözleşmesi Hazırlama Klavuzu Ayrıca bkz.Bakanlık tarafından yayınlanan: Anonim ve Limited Şirket Kuruluş Sözleşme Örnekleri  

Continue Reading
Haber

Sermaye Şirketlerine Elektronik Tebligat Zorunlu

Tüm sermaye şirketlerine elektronik tebligat(e-tebligat) yapılması zorunlu hale gelmiştir. Elektronik Tebligata İlişkin Yasal Düzenlemeler Elektronik tebligat, temel olarak, 7201 sayılı Tebligat Kanunu’na 6099 sayılı Kanun ile eklenen 7/A madde ile Elektronik Tebligat Yönetmeliği’nde düzenlenmiştir. Elektronik Tebligat Yönetmeliği, 19 Ocak 2013 tarih ve 28533 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak aynı tarihte yürürlüğe girmiştir.  Elektronik Tebligat Yapılması Zorunlu …

Continue Reading