Haber

Asliye Ticaret Mahkemelerinin Bir Kısmının Faaliyetlerinin Durdurulmasına İlişkin HSYK Kararı

Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun 2 Eylül 2014 tarih ve 29107 sayılı Resmi Gazete’te yayımlanan ve aşağıda yer alan kararı çerçevesinde asliye ticaret mahkemelerinin bir kısmının faaliyetleri durdurulacaktır. ………………………………………………………… Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Başkanlığından: HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU BİRİNCİ DAİRESİ KARARI Karar Tarihi : 26/8/2014 Karar No      : 1876 1- İş, kadro ve ihtiyaç durumu gözetilerek bir başkan ile …

Continue Reading
Haber

Ortağın Alacağının Ayni Sermaye Olarak Şirkete Konulmasında Bilirkişi Raporu Aranmayabileceğine İlişkin Genelgenin Değerlendirilmesi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 15.07.2013 tarihli yazısı ile, alacakların anonim şirkete sermaye olarak konulabileceğine ilişkin 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 127, 128, 342 ve 343. maddeleri çerçevesinde değerlendirmede bulunmuş ve ayni sermaye konulması niteliğindeki bu işlem için şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesince atanacak bilirkişilerce alacağa değer biçilmesi gerektiğini ifade etmişti. Bakanlık, söz konusu yazıdan …

Continue Reading
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 5

2. Ticari davalar ve çekişmesiz yargı işlerinin görüleceği mahkemeler[1] MADDE 5– (1) Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine [2] bakmakla görevlidir. (2) Bir yerde asliye ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin görevi içinde bulunan ve 4 üncü madde hükmünce …

Continue Reading