6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 138

c) Tasfiye hâlindeki bir şirketin birleşmeye katılması Madde 138 – (1) Tasfiye hâlindeki bir şirket, malvarlığının dağıtılmasına başlanmamışsa ve devrolunan şirket olması şartıyla, birleşmeye katılabilir. (2) Birinci fıkradaki şartların varlığı, devralan şirketin merkezinin bulunduğu yerin ticaret sicili müdürlüğüne sunulan belgelerle ispatlanır. [1] [1]     6335 sayılı Kanun’un 10 uncu maddesi ile ikinci fıkra değiştirilmiştir. İkinci fıkranın …

Continue Reading