6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 274

a) Sona ermeden önce atanma MADDE 274– (1) Tasfiye memurları, şirket sözleşmesiyle veya şirketin sona ermesinden önce bir ortaklar kararıyla, ortaklar arasından seçilmişlerse, diğer ortakların oybirliğiyle verebilecekleri bir kararla görevden alınabilirler. Oybirliğine ulaşılamadığı takdirde, ortaklardan herhangi birinin istemi üzerine, haklı sebepler varsa, mahkemece görevden alınabilirler. (2) Görevden alma davası şirketin sona ermesinden önce de açılabilir.

Continue Reading