6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 369

5. Özen ve bağlılık yükümlülüğü MADDE 369– (1) Yönetim kurulu üyeleri ve yönetimle görevli üçüncü kişiler, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar. (2) 203 ilâ 205 inci madde hükümleri saklıdır.

Continue Reading