6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 748

A) Senet metnindeki değişiklikler MADDE 748– (1) Bir poliçe metni değiştirildiği takdirde, değiştirmeden sonra poliçe üzerine imza koymuş olan kişiler, değişmiş metne ve ondan önce imzasını koyanlar ise eski metne göre sorumlu olurlar.

Continue Reading