6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 989

a) Tescil edilecek hususlar MADDE 989– (1) Bir yapının kaydında, 988 inci maddenin birinci fıkrasında yazılı hususlarla, ikinci fıkrasında yazılı belgenin niteliği ve yapının kaydolunduğu gün sicile geçirilir. Kayıt, yetkili memur tarafından imzalanır.

Continue Reading