Haber

Limited şirketin kamu borçlarından ortakların sorumluluğu nasıldır?

Limited şirket ortaklarının sınırlı sorumluluğunun önemli bir istisnasını 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un 35. maddesi teşkil etmektedir.
Söz konusu düzenleme uyarınca, limited şirketten tahsil edilemeyen ya da tahsil edilemeyeceği anlaşılan kamu borçları için şirket ortakları sermaye payı oranları ölçüsünde sorumlu tutulabilecektir.
Örneğin, iki kişi tarafından 10.000-TL sermaye ile kurulan ve ortakların paylarının birbirine eşit olduğu bir limited şirketin 100.000-TL vergi borcu var ise ve bu borç şirketten tahsil edilememişse, vergi alacaklısı ortakları ayrı ayrı ve sermaye payı oranları ölçüsünde takip edebilecektir. Böyle bir durumda, şirkete 5.000-TL sermaye koyan ortak 50.000-TL vergi alacağı için takip edilebilecektir.

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.