Haber

MKK Bağımsız Denetime Tabi Şirketlere e-ŞİRKET Portalıyla Merkezi Veri Tabanı Hizmetlerini Sunacak

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU BASIN BÜLTENİ

Merkezi Kayıt Kuruluşu bağımsız denetime tabi şirketlere e-ŞİRKET Portalıyla Merkezi Veri Tabanı Hizmetlerini sunacak.
Türk Ticaret Kanunu’nun 1524. maddesi uyarınca bağımsız denetime tabi şirketlere internet sitelerinin belirli bir bölümünü 1 Ekim 2013 tarihine kadar bilgi toplumu hizmetlerine özgüleme zorunluluğu getirildi. Merkezi Kayıt Kuruluşu, e-ŞİRKET Portalı’yla kapsam dahilindeki tüm şirketlere Merkezi Veri Tabanı Hizmetini sağlayacak altyapıyı hazırlıyor.
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik” çerçevesinde belirlenmiş belge, bilgi ve içeriklerin öngörülen sürelerde şirketlerin internet sitelerinin bilgi toplumu hizmetlerine özgülenmiş alanında erişime sunulması gerekiyor. Öngörülen bu yükümlülüklere uyulmaması, ilgili kararların iptal edilmesine ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğuna neden olabilecek.
Bağımsız denetime tabi şirketler yönetmelik uyarınca 1 Ekim 2013 tarihine kadar var olan internet sitelerinin teknik ve güvenlik kriterlerine uygunluğunu TÜBİTAK veya bu alanda denetim yapmaya yetkilendirilmiş bağımsız denetim şirketlerine tespit ettirmek ve söz konusu kurumlar tarafından düzenlenen teknik raporu Bakanlığa vermekle yükümlü hale geldiler. İnternet sitesi olmayan bağımsız denetime tabi şirketler ise bu tarihe kadar öncelikle internet sitesi açmak zorundalar. Bağımsız denetime tabi şirketler, internet sitesine ilişkin yükümlülüklerini doğrudan kendileri yerine getirebilecekleri gibi Bakanlıktan faaliyet izni almış Merkezi Veri Tabanı Hizmet Sağlayıcılarından (MTHS) destek hizmeti almak suretiyle de yerine getirebilecekler. MTHS’lerden hizmet almak zorunlu olmayıp şirketlerin tercihine bırakılmış durumda. MTHS’ler, Kanunun 1524. maddesi ve Yönetmelik uyarınca şirketlerin kendi internet sitelerinin özgülenmiş kısmında erişime açılması gereken içeriği güvenli ortamda tutma, şirketin erişimine hazır bulundurma ve arşivleme de dahil olmak üzere Bakanlıkça belirlenmiş diğer faaliyetleri yürütecekler. Yönetmeliğin 7. maddesi Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca payları kayden izlenen şirketlerin MTHS hizmeti almak istemeleri halinde, söz konusu hizmeti Merkezi Kayıt Kuruluşu’ndan (MKK) alacaklarını düzenliyor. Denetime tabi şirketler için zorunluluk 01 Ekim 2013 tarihinde başlayacak.
Konu hakkında açıklama yapan Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. Yakup Ergincan;
“MKK’nın yeni vizyonunu yansıtan e-MKK Bilgi Portalı’nın önemli bileşenlerinden biri de “e-ŞİRKET:Şirketler Bilgi Portalı”. Bu vizyon doğrultusunda, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca kurumsal yönetim ilkelerine şirketlerin uyumunu sağlamaya yönelik olarak şirketler ile ortaklarının ve yatırımcılarının iletişiminin sağlanabileceği elektronik bir platform oluşturmak MKK’nın faaliyetleri arasında sayıldı. Ayrıca, halka açık ortaklıkların TTK’nın 1524. maddesinin birinci fıkrasında düzenlenmiş yükümlülüklerini MKK tarafından sağlanan elektronik ortam vasıtasıyla da yerine getirebilecekleri hükme bağlanmış durumda.
e-ŞİRKET, TTK’nın 1524. maddesi uyarınca internet sitesinde ilan edilecek içeriğin şirketlerin kendilerine özgülenmiş sayfalarına güvenli elektronik imza ve zaman damgası ile yüklendiği, yüklenen içeriğin güvenli ortamda tutulduğu, içeriğin erişime hazır bulundurulduğu, güvenli olarak arşivlendiği, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı MERSİS sistemi ile entegrasyonun sağlanarak veri paylaşımının yapılacağı bir sistem olarak tasarlandı. Bakanlığın vereceği izin doğrultusunda MTHS hizmeti ilgili düzenlemelerdeki teknik ve güvenlik kriterlerini haiz e-ŞİRKET Portalı üzerinden isteyen şirketlere verilecek. Payları Kuruluşumuzca kayden izlenen şirketler bu hizmeti isterlerse Kuruluşumuzdan alarak Kanunun 1524. maddesi ve Yönetmelikte belirlenmiş yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılacaklar. Diğer taraftan, söz konusu hizmeti payları kayden izlenen şirketlerin yanı sıra düzenleme kapsamındaki tüm şirketlere sunmayı amaçlıyoruz.
Bugün itibariyle kapsam dahilindeki şirket sayısı 3.000 civarında. Tüm şirketler için bu hizmetin tek bir merkezden sunulmasının çok büyük avantajları olacak. Ölçek ekonomisi sayesinde çok makul ücretlerle bu hizmeti tüm şirketlerimize vermeyi planlıyoruz. Ayrıca, MKK’nın yeni vizyonu doğrultusunda e-ŞİRKET ile e-DEVLET, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının MERSİS sistemi, Kamuyu Aydınlatma Platformu, e-YÖNET:Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Portalımız, e-GKS: Elektronik Genel Kurul Sistemimiz, e-VERİ: Sermaye Piyasaları Veri Bankası altyapımız ve diğer düzenleyici denetleyici kurumlar tarafından işletilen elektronik platformlarla entegrasyon sağlayacağız. Bu entegrasyonlarla aynı bilgi ve belgelerin şirketlerimizce birden fazla merciye/ortama fiziken ve/veya elektronik ortamda sunulması zorunluluğunu ortadan kaldırılmayı hedefliyoruz. Bilgi ve belgelerin ihtiyaç duyan yetkili mercilerce e-ŞİRKET Portalı’ndan alınabilmesi ve geçmiş tarihliler de dahil olmak üzere şirketlerin tüm mali tablolarının karşılaştırılabilir ve analiz yapılabilir şekilde sunulması ana hedeflerimiz arasında yer alıyor.
1 Ekim tarihine çok az bir zaman kaldı. MKK’dan bu hizmeti almak isteyen şirketlerimiz www.mkk.com.tr adresinde yer alan e-ŞİRKET bölümünü inceleyip görüş, öneri ve sorularını e-sirket@mkk.com.tr adresine e-postayla gönderebilirler. Şirketlerimizin hızlı karar alıp bize başvuru yapmaları son derece önemli. Sonraki tüm aşamalarda şirketlerimizin bu yükümlülüklerini 1 Ekim tarihine kadar yerine getirmelerine yardımcı olmaya çalışacağız.” dedi.

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.