Haber

Müdürler için aranan nitelikler nelerdir?

Anonim şirket yönetim kurulu üyeleri için Yeni TTK’nın 359. maddesinde açıkça aranan tam ehliyetli olma şartı, limited şirket müdürleri açısından kanunda açıkça düzenlenmemiştir. Bununla beraber, müdürlük sıfatının hem yetki hem de sorumluluk vermesinden dolayı müdürlerin tam ehliyetli olması gerektiği anlaşılmalıdır. İflas ya da mahkumiyet gibi sebepler ise müdür seçilmeye engeldir.
Gerçek kişiler gibi tüzel kişiler de limited şirket müdürü olarak atanabilir. Aynı şekilde müdür, Türk vatandaşı olabileceği gibi yabancı da olabilir. Müdürlerin yüksek öğrenim görmesi gibi bir şart Kanun’da aranmamıştır.
Bununla birlikte şirket sözleşmesi ile de müdürler için özel nitelik aranabilir. Bu kapsamda örneğin; müdürün yüksek öğrenim görmüş olması, 65 yaşını aşmamış olması gibi şartlar şirket sözleşmesi ile düzenlenebilir.

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.