Haber

Ortağın çıkmaya katılma hakkı var mıdır?

Yeni TTK ayrıca çıkmaya katılma kurumunu da düzenlemiştir. Ortaklardan biri şirket sözleşmesindeki hükme dayanarak çıkmayı istediği veya haklı sebeplerden dolayı çıkma davası açtığı takdirde, müdür veya müdürler gecikmeksizin diğer ortakları da bu durumdan haberdar edecektir. Diğer ortaklardan her biri, haberin kendisine ulaştığı tarihten itibaren bir ay içinde, şirket sözleşmesinde öngörülen haklı sebep kendisi yönünden de geçerliyse, kendisinin de çıkmaya katılacağını müdürlere bildirmek ya da açacağı bir dava ile haklı sebepler dolayısıyla çıkma davasına katılmak hakkına sahiptir.

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.