Haber

Pay defteri tutulması nasıl düzenlenmiştir?

Limited şirket esas sermaye paylarına ilişkin bilgileri içeren bir pay defteri tutmakla yükümlüdür. Pay defteri müdürler tarafından tutulacaktır.
Limited şirket pay defterinde aşağıdaki hususlar yer alacaktır;

  • Ortakların ad ve soyadları, unvanları ve adresleri,
  • Her ortağın sahip olduğu esas sermaye payının sayısı,
  • Esas sermaye paylarının devirleri ve geçişleri,
  • Esas sermaye paylarının itibari değerleri,
  • Esas sermaye paylarının grupları,
  • Esas sermaye payları üzerindeki intifa ve rehin hakları ile sahiplerinin adları ve adresleri.

Tüm ortakların pay defterini inceleme hakkı bulunmaktadır.
Pay defterinde yer alan kayıtlar kurucu değil açıklayıcı niteliktedir. Diğer bir ifadeyle, ortaklık sıfatı da dahil olmak üzere pay defterinde yer alan kayıtların aksi, geçerli delillerle ispatlanabilir.

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.