Haber

Sermaye Piyasaları Yüksek Lisans ve Doktora Tez Yarışması

Yatırımcı Eğitimi Seferberliği (YES) kapsamında gerçekleştirilecek olan ”Sermaye Piyasaları Yüksek Lisans ve Doktora Tez Yarışması”na ilişkin ayrıntılı bilgi aşağıda yer almaktadır.
SERMAYE PİYASALARI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA TEZ YARIŞMASI KURALLARI
1) Yarışmanın Amacı:
Sermaye piyasamızda yürütülen Yatırımcı Eğitimi Seferberliği (YES) kapsamında gerçekleştirilecek olan tez yarışmasının amacı; üniversitelerimizde sermaye piyasalarını konu alarak hazırlanmış yüksek lisans ve doktora tez çalışmalarını desteklemek, sermaye piyasalarına ilişkin yapılan tez çalışmalarını
teşvik etmek ve sermaye piyasası farkındalığını artırmaktır.
Sermaye Piyasaları Yüksek Lisans ve Doktora Tez Yarışması, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL) tarafından düzenlenmektedir.
2) Yarışmanın Kapsamı:
Bu yarışmaya, yüksek lisans veya doktora tezi olarak Türkiye’de, Türkçe veya İngilizce olarak yazılmış ve ilgili üniversitedeki yetkili kurullar tarafından 1 Ocak 2010 tarihinden sonra kabul edilmiş, yüksek lisans veya doktora tez diploması sahibi kişiler katılabilir. Tez konuları sermaye piyasası üzerine olmalıdır. Yarışmaya katılabilmek için ilgili tez konusunun doğrudan sermaye piyasası ile ilgili olması gerekmektedir.
Bu yarışmaya Sermaye Piyasası Kurulu, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Vadeli İşlem ve Opsiyon Borası, Takasbank, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği, Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu ile Türkiye Kurumsal Yatırımcı Yöneticileri Derneği’nin mevcut ve eski yöneticileri, mevcut ve eski personeli ile bunların eş ve çocukları katılamazlar.
3) Yarışmaya Katılım
Yarışma için son başvuru tarihi 1 Şubat 2013 tarihi mesai bitimidir. Yarışmaya katılmak isteyenlerin, son başvuru tarihine kadar, aşağıda yer alan bilgi ve belgelerle Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşuna (SPL) başvuru yapmaları gerekmektedir.
A) SPL’nin aşağıda belirtilen posta adresine 1 Şubat 2013 tarihi mesai bitimine kadar posta yoluyla gönderilmesi gereken bilgi ve belgeler:
a) Tezin, üniversitenin yetkili birimlerince kabul edildiğine dair ilgili üniversiteden veya enstitüden alınacak yazının aslı
b) Başvuru sahibince imzalanmış ekte yer alan başvuru ve beyan formunun aslı
c) Tezin iki nüsha basılı hali
B) tez@spl.com.tr adresine 1 Şubat 2013 tarihi mesai bitimine kadar gönderilmesi gereken bilgi ve belgeler:
a) Katılımcının öz geçmişi
b) Katılımcının elektronik ortamda bir vesikalık fotoğrafı
c) Tezin elektronik ortamdaki kopyası
d) Tezin beş A4 sayfasını geçmeyen özeti
Belirlenen süre ve kurallara aykırı şekilde yapılan başvurular ile postada yaşanan gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4) Yarışmanın Takvimi ve Süreler:
Yarışmaya başvurular 10 Aralık 2012 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2013 tarihi mesai bitiminde sona erecektir. Değerlendirme jüri tarafından yapılacak ve sonuçlar SPL’nin internet sayfasından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Ödül kazanan tezler SPL tarafından yayımlanabilecektir.
5) Yarışma Jürisi ve Tezlerin Değerlendirilmesi
Süresi içinde ve belirlenen kurallara uygun olarak yapılan başvurular ön incelemeye tabi tutulacaktır.  Ön inceleme aşamasında tezin sermaye piyasası ile ilgili olup olmadığına dair bir inceleme yapılacaktır. Ön inceleme sonuçları başvuru sahiplerine yazılı olarak bildirilecektir. Tez yarışmasına ilişkin nihai değerlendirmeyse, ön incelemeyi geçen tezler arasından jüri tarafından yapılacaktır.
Yatırımcı Eğitimi Seferberliği’ni (YES) yürüten kuruluşların yöneticileri ve akademisyenlerden oluşan Jüri tarafından lisansüstü tezler ile doktora tezleri ayrı ayrı değerlendirilecektir.
Jüri tarafından tezler, aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilerek her bir kategoride, dereceye giren üç eser ödüllendirilecektir.
1. İşlenen konunun özgünlüğü
2. İşlenen konunun güncelliği ve Türk sermaye piyasalarına katkıda bulunması
3. İşlenen konunun kamuoyunda ilgi uyandıracak nitelikte olması
4. Konunun işleniş başarısı ve bilimselliği
6) Yarışma Ödülleri
Lisansüstü tezleri ve doktora tezleri ayrı ayrı değerlendirecektir.
1. Lisansüstü tezlerde dereceye giren eserlerden
Birinciye; 4.000 TL
İkinciye; 2.000 TL
Üçüncüye; 1.500 TL
verilecektir.
2. Doktora tezlerinde dereceye giren eserlerden
Birinciye; 6.000 TL
İkinciye; 4.000 TL
Üçüncüye; 3.000 TL
verilecektir.
AYRINTILI BİLGİ İLE, BEYAN VE BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ
SPL İLETİŞİM BİLGİLERİ :
Tez yarışmasına dair daha fazla bilgi için : tez@spl.com.tr
Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu (SPL)
Arapcami Mah. Bankalar Cad. No:21/A Kat:1, Karaköy, Beyoğlu – İstanbul
Çağrı Merkezi : 444 9 SPL
Tel : (212) 292 82 00
Fax : (212) 292 83 00
http://www.spl.com.tr
www.facebook.com/SPLisanslama
www.twitter.com/SPLisanslama

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.