SPK

SPK Madde 116

Görev ve yetki
MADDE 116- (1) Bu Kanunda tanımlanan veya atıfta bulunulan suçlardan dolayı yargılama yapmaya Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun ihtisas mahkemesi olarak görevlendireceği asliye ceza mahkemeleri yetkilidir.

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.