SPK

SPK Madde 36

Ortak hükümler
MADDE 36- (1) Sermaye piyasası kurumlarının finansal tablo ve raporlarının hazırlanması ile açıklanmasına ilişkin olarak 14 üncü madde kıyasen uygulanır.
(2) Kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin olarak 17 nci maddenin birinci ve ikinci fıkraları sermaye piyasası kurumlarına kıyasen uygulanır.

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.