SPK

SPK Madde 93

Kayıtlı sermaye sisteminde uygulanacak tedbirler
MADDE 93- (1) Kurul, 18 inci maddedeki esaslar çerçevesinde alınan yönetim kurulu kararları aleyhine, bu kararların kamuya duyurulduğu tarihten itibaren otuz gün içinde ortaklık merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesinde iptal davası açmaya ve teminatsız olarak bu kararların icrasının geri bırakılmasını istemeye yetkilidir.

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.