SPK

SPK Madde 95

Genel kurul toplantılarına gözlemci gönderilmesi
MADDE 95- (1) Kurul, gerekli gördüğü hâllerde, halka açık ortaklıkların genel kurullarına, oy hakkı bulunmaksızın gözlemciler gönderebilir.

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.