Haber

Ticaret Hukukundaki Çekişmesiz Yargı İşleri

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu‘nun 382. maddesi uyarınca, ticaret hukukundaki çekişmesiz yargı işleri şu şekildedir;
1)     Ticari defterlerin zıyaı hâlinde belge verilmesi.
2)     Acentenin müvekkili hesabına teslim aldığı malın Borçlar Kanununa göre satılması.
3)     Kollektif şirketin tasfiyesinde tasfiye memuru tayini.
4)     Komanditer ortağın talebiyle şirket hesaplarını incelemek için eksper tayini.
5)     Anonim şirkette ayni sermaye konulması, tescilden itibaren iki yıl içinde sermayenin onda birini aşan tutarda işletme devralınması ve sermaye azaltılmasında bilirkişi raporu alınması ve mahkemenin izni.
6)     Kıymetli evrakın iptali.
7)     Eşya taşımada eşyanın hasar ve eksiğinin tespit edilmesi; teslim edilememesi hâlinde Borçlar Kanunu hükümlerine göre satılmasına karar verilmesi; gönderilen eşyanın mahkeme marifetiyle muayenesi.
8)     Gemi ipoteğinde, malikin bulunamadığı hâllerde kayyım tayini.
9)     Deniz raporu tanzimi.
10)  Kırkambar sözleşmesinde geminin hareket gününün mahkeme tarafından tayini.
11)  Navlun sözleşmesinde, boşaltma limanında malların hâl ve vaziyetinin, ölçü, sayı ve tartısının ekspere tespit ettirilmesi.
12)  Müşterek avaryalarda dispeççi tayini ve dispecin mahkemece tasdiki.
13)  Denizcilik rizikolarına karşı sigortalarda zararın ve kapsamının belirlenmesi için bilirkişi tayini.
14)  Kooperatiflerde ayni sermayeye değer biçilmesi için bilirkişi tayini.

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.