Haber

Ticari Dava – Levent Börü & İlker Koçyiğit

Dr. Levent BÖRÜ (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi) ve İlker KOÇYİĞİT (Ankara Adliyesi 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Hakimi) hazırlanan ”Ticari Dava” adlı eser, Turhan Kitabevi tarafından yayınlanmıştır.
Yayıncının eser ile ilgili sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.
 
 
İÇİNDEKİLER
TİCARİ DAVA
Genel Olarak
Mutlak Ticari Dava
Nispi Ticari Dava
Konuya İlişkin Yargıtay Kararları
TİCARİ ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ
Genel Olarak
TTK’da Düzenlenen Ticari Çekişmesiz Yargı İşleri
Özel Kanunlarda Düzenlenen Ticari Çekişmesiz Yargı İşleri
Konuya İlişkin Yargıtay Kararları
TİCARİ İŞ
Genel Olarak
Türk Ticaret Kanunu’nun 3. Maddesine Göre Ticari İş
Ticari İş Karinesi
Ticari Dava İle Ticari İş Arasındaki Benzer ve Farklı Noktalar
Konuya İlişkin Yargıtay Kararları
ASLİYE TİCARET MAHKEMELERİ, GÖREV VE YETKİ
Asliye Ticaret Mahkemeleri
Görev
Yetki
Konuya İlişkin Yargıtay Kararları
TİCARİ DAVALARDA DELİLLER
Genel Olarak
İspat Yükü
Ticari Defterler
Fatura
Teyit Mektubu
Delil Sözleşmesi
İşin Niteliğine ve Tarafların Durumlarına Göre, Senede Bağlanmaması Teamül Olarak Yerleşmiş Bulunan Hukuki İşlemler
Konuya İlişkin Yargıtay Kararları
TİCARİ DAVALARDA YARGILAMA USULÜ
Genel Olarak
Yazılı Yargılama Usulü
Basit Yargılama Usulü

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.