Haber

Ticari defterlerin açılış ve kapanış tasdiki Yeni TTK’da nasıl düzenlenmiştir?

Açılış tasdiki: Limited şirketin kullanacağı yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri, pay defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defterinin açılış tasdiki, kuruluş sırasında ve kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılmalıdır.
Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar notere yaptırılır. Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir.
Kapanış tasdiki: Limited şirket yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin üçüncü ayının sonuna kadar notere yaptırılacaktır.
Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tarafından da onaylanabilir. Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hâllerde noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır.
Limited şirketin ticari defterlerinin elektronik ortamda tutulması hâlinde ise bu defterlerin açılışlarında ve yevmiye defterinin kapanışında noter onayı aranmaz.
Fiziki ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağı, defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı’nca müştereken çıkarılan tebliğle belirlenmektedir. 

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.