Haber

Ticari defterlerin ibrazı ve delil olması açısından getirilen düzenleme nasıldır?

Yeni TTK’da ticari defterlerin ispat aracı olarak kullanılması konusunda köklü bir değişikliğe gidilmiş ve ticari defterlerin kesin delil olarak sahibinin lehine, aleyhine veya diğer tarafın aleyhine kullanılması durumu ortadan kaldırılmıştır. TTK’nın gerekçesinde de ticari defterlerin takdiri delil niteliği taşıdığı vurgulanmıştır.
Ticari defterlerin ispatı, TTK’nın yaptığı atıf nedeniyle, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 222. maddesine tabi olacaktır. Bu çerçevede ticari defterlerin ibrazı ve delil olması şu esaslara tabi olacaktır;
Mahkeme, ticari davalarda tarafların ticari defterlerinin ibrazına kendiliğinden veya taraflardan birinin talebi üzerine karar verebilecektir. Ticari defterlerin, ticari davalarda delil olarak kabul edilebilmesi için, kanuna göre eksiksiz ve usulüne uygun olarak tutulmuş, açılış ve kapanış onayları yaptırılmış ve defter kayıtlarının birbirini doğrulamış olması şarttır.
Açılış veya kapanış onayları bulunmayan ve içerdiği kayıtlar birbirini doğrulamayan ticari defter kayıtları, sahibi aleyhine delil olacaktır. Taraflardan biri tacir olmasa dahi, tacir olan diğer tarafın ticari defterlerindeki kayıtları kabul edeceğini belirtir; ancak karşı taraf defterlerini ibrazdan kaçınırsa, ibrazı talep eden taraf iddiasını ispat etmiş sayılacaktır.

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.