Yayınlar

Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi – Gelir İdaresi Başkanlığı

Ticari kazançların vergilendirilmesine ilişkin olarak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan “Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi” yayınlandı.
2011 yılında ticari kazanç elde eden mükelleflere yönelik olarak hazırlanan rehberde; ticari kazancın kapsamı, tespiti, hesaplanması sırasında dikkate alınması gereken indirilebilecek ve indirilemeyecek giderler ile vergiden istisna edilen kazanç konularına ilişkin olarak genel bilgiler sunulmaktadır.
TİCARİ KAZANCIN GERÇEK USULDE VERGİLENDİRİLMESİ REHBERİ 
İÇİNDEKİLER 
GİRİŞ …………………………………………………………………………………………1
1. TİCARİ FAALİYETİN KAPSAMI……………………………………………………..1
1.1. Ticari Faaliyetin Özellikleri …………………………………………………………2
1.2. Şirket Ortaklarının Durumu ………………………………………………………..2
1.2.1 Şahıs Şirketlerinin Ortakları ………………………………………………………2
1.2.2 Sermaye Şirketlerinin Ortakları…………………………………………………..3
1.2.3. İş Ortaklıkları………………………………………………………………………..3
2. TİCARİ KAZANCIN TESPİT ŞEKİLLERİ …………………………………………..4
2.1. Gerçek Usulde Vergilendirme ……………………………………………………….4
2.1.1. Birinci Sınıf Tacirler (Bilanço Esasına Göre Defter Tutanlar) ………………5
2.1.1.1. Bilanço Esasına Göre Ticari Kazancın Tespiti ………………………………5
2.1.2. İkinci Sınıf Tacirler (İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutanlar)……..5
2.1.2.1. İşletme Hesabı Esasında Ticari Kazancın Tespiti …………………………5
2.1.3. Sınıf Değiştirme……………………………………………………………………..5
2.1.3.1. Birinci Sınıftan İkinci Sınıfa Geçiş …………………………………………….5
2.1.3.2. İkinci Sınıftan Birinci Sınıfa Geçiş …………………………………………….6
2.2. Ticari Kazancın Tespitinde İndirilecek Giderler ………………………………..6
2.3. Ticari Kazancın Tespitinde İndirilemeyecek Giderler …………………………..7
2.4. Diğer Kanunlara Göre İndirilebilecek ve İndirilemeyecek Giderler………….8
2.5. Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinin Vergilendirilmesi……………………..8
2.5.1. Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşinin Özellikleri ……………………………….8
2.5.2. İnşaat ve Onarım İşlerinde Ortak Genel Giderlerin Dağıtımı………………9
2.5.3. İnşaat ve Onarım İşlerinde Amortismanların Dağıtımı………………………9
2.5.4. Yıllara Sari İnşaat ve Onarım İşlerinde Tevkifat Uygulaması…………….10
3. TİCARİ KAZANCIN İSTİSNALARI …………………………………………………..11
3.1. PTT Acentelerinde Kazanç İstisnası ………………………………………………..11
3.2. Sergi ve Panayır İstisnası………………………………………………………………11
3.3. Serbest Bölgelerde Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna…………………….11
3.4. Eğitim ve Öğretim İşletmelerinde Kazanç İstisnası………………………………11
3.5. Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde Yapılan Faaliyetler Sonucu
Elde Edilen Kazançlara İlişkin İstisna…………………………………………………..12
3.6. Türk Uluslararası Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin İşletilmesinden ve
Devrinden Elde Edilecek Kazançlara İlişkin İstisna………………………………….12
3.7. Yatırım İndirimi………………………………………………………………………..13
4. YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ VE GELİRİN TOPLANMASI ………..13
5. ZARARLARIN KARLARA TAKAS VE MAHSUBU ………………………………..14
5.1. Yurtdışı Faaliyetlerden Doğan Zararların Mahsubu …………………………….14
6. GEÇİCİ VERGİ ……………………………………………………………………………..15
6.1. Geçici Vergi Mükellefleri ………………………………………………………………15
6.2. Geçici Vergi Kapsamına Girmeyen Kazançlar…………………………………….15
6.3. Geçici Vergi Dönemleri………………………………………………………………..15
6.4. Geçici Vergiye Esas Kazancın Tespiti………………………………………………..16
6.5. Geçici Verginin Eksik Beyan Edilmesi ……………………………………………….17
6.6. Geçici Vergi Beyannamesine Eklenecek Belgeler ………………………………….17
7. YILLIK BEYANNAMEYE DAHİL EDİLEN KAZANÇ VE
İRATLARDAN YAPILACAK İNDİRİMLER ……………………………………………….17
7.1. Sigorta Şirketlerine ve Bireysel Emeklilik Sistemine Ödenen
Katkı Payları ……………………………………………………………………………………..18
7.2. Eğitim ve Sağlık Harcamaları …………………………………………………………..18
7.3. Bağış ve Yardımlar …………………………………………………………………………19
7.3.1. Sınırlı İndirilecekler ……………………………………………………………………19
7.3.2. Sınırsız İndirilecekler ………………………………………………………………….19
7.4. Sponsorluk harcamaları ………………………………………………………………….20
7.5. Araştırma ve Geliştirme Harcamaları …………………………………………………20
7.6. Doğal Afetler İle İlgili Ayni ve Nakdi Bağışlar ………………………………………21
7.7. Türkiye Kızılay Derneğine Makbuz Karşılığı Yapılan Nakdi Bağış ve
Yardımlar ………………………………………………………………………………………..21
7.8. İstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansına Yapılan Bağış,
Yardım ve Sponsorluk Harcamaları …………………………………………………………21
7.9. Diğer Kanunlara Göre Tamamı İndirilecek Bağış ve Yardımlar …………………22
8. GELİR VERGİSİNDE MAHSUP VE İADELER …………………………………………23
8.1. Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Mahsup ve İadesi ……………………………….23
8.1.1.Beyanname Üzerinden Hesaplanan Vergiden Mahsup ve
Kalan Kısmın İadesi ……………………………………………………………………………23
8.1.2. Mahsuben İade …………………………………………………………………………23
8.1.3. Nakden İade …………………………………………………………………………….24
8.1.4. Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Geçici Vergiye Mahsubu ……………………24
8.2. Geçici Verginin Mahsubu ve İadesi …………………………………………………..25
9. 2011 YILI GELİRLERİNE UYGULANACAK VERGİ TARİFESİ ………………….26
10. YILLIK BEYANNAMEDE TARH İŞLEMLERİ ……………………………………….26
10.1. Tarh Yeri …………………………………………………………………………………..26
10.2. Tarhiyatın Muhatabı ……………………………………………………………………27
10.3. Vergilendirme Dönemi ………………………………………………………………..27
10.4. Tarh Zamanı …………………………………………………………………………….27
11. YILLIK BEYANNAMENİN VERİLMESİ ………………………………………………28
12. HESAPLANAN VERGİNİN ÖDENME ZAMANI VE YERİ………………………..28
13. BEYANNAMEYE EKLENECEK BİLDİRİM VE BELGELER………………………..29
14. BEYANNAME VERMEYENLERE UYGULANACAK YAPTIRIMLAR……………29
15. GERÇEK USULDE TİCARİ KAZANCIN BEYANINA İLİŞKİN
ÖRNEKLER………………………………………………………………………………………30
VERGİNİZİ ÖDEYEBİLECEĞİNİZ ANLAŞMALI BANKALAR………………………..33
Rehber’e aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz.
Ticari Kazancın Gerçek Usulde Vergilendirilmesi Rehberi – 2012
 

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.