Haber

Toplantı ve karar nisapları nelerdir?

Yeni TTK, genel kurul kararlarını olağan ve önemli kararlar olmak üzere ikiye ayırmıştır.
Olağan kararlarda toplantı nisabı bulunmamaktadır. Kanun ve şirket sözleşmesinde aksi öngörülmedikçe olağan genel kurul kararları toplantıda temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınır.
Önemli kararlar açısından ise kanunda toplantı ve karar nisabı ağırlaştırılmış şekilde öngörülmüş olup, önemli kararlar temsil edilen oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması halinde alınabilir.
Ağırlaştırılmış nisaba tabi önemli kararlar şunlardır;

  • Şirket işletme konusunun değiştirilmesi,
  • Oyda imtiyazlı esas sermaye paylarının öngörülmesi,
  • Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandırılması, yasaklanması ya da kolaylaştırılması,
  • Esas sermayenin artırılması,
  • Rüçhan hakkının sınırlandırılması ya da kaldırılması,
  • Şirket merkezinin değiştirilmesi,
  • Müdürlerin ve ortakların, bağlılık yükümüne veya rekabet yasağına aykırı faaliyette bulunmalarına genel kurul tarafından onay verilmesi,
  • Bir ortağın haklı sebepler dolayısıyla şirketten çıkarılması için mahkemeye başvurulması ve bir ortağın şirket sözleşmesinde öngörülen sebepten dolayı şirketten çıkarılması,
  • Şirketin feshi.

Şirket sözleşmesinde genel kurulda karar almaya yönelik olarak kanuni düzenlemeden ayrılan hükümlere yer verilmesi mümkündür.

Alakalı Yazılar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.