6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1018

a) Genel olarak
MADDE 1018 (1) İpotekli gemi Türk Medenî Kanununun 875 inci maddesinin birinci fıkrasıyla 876 ncı maddesinde öngörülen alacaklar için teminat sağlar.
(2) Borcun, alacaklının ihbarıyla muaccel olabilmesi için borçlu ile birlikte malike de ihbarda bulunulması gerekir. Malike ihbarda bulunulmadıkça borç onun bakımından muaccel olmaz. Borç malike karşı muaccel olduğu takdirde ipotek, temerrüt faizini de kapsar.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1018”

  1. GEREKÇE/Madde 1018 – 6762 sayılı Kanunun 898 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.