6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1021

b) Birlikte gemi ipoteğinde birden çok gemi veya gemi payı
MADDE 1021 (1) Bir alacak için birden çok gemi veya gemi payı ipotek edilmişse, bunlardan her biri borcun tamamından sorumludur.
(2) Alacaklı, her gemi veya pay ancak belirli bir kısımdan sorumlu olmak üzere alacağını gemi veya paylar arasında paylaştırabilir. Paylaştırma, sicil müdürlüğüne yapılacak beyan ve tescil ile gerçekleşir. Birlikte ipotek üzerinde hak sahibi kişiler varsa onların da onayı gereklidir.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1021”

  1. GEREKÇE/Madde 1021 – 6762 sayılı Kanunun 897 nci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.