6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1025

bbb) Birden çok sigortacının varlığında
MADDE 1025 (1) Gemi birden çok sigortacı tarafından müştereken sigorta edilmişse 1024 üncü madde gereğince, ipoteğin, malik tarafından, alacaklıya jeran olarak gösterilmiş olan sigortacıya bildirilmesi yeterlidir. Jeran sigortacı, durumu diğer sigortacılara bildirmekle yükümlüdür.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1025”

  1. GEREKÇE/Madde 1025 – 6762 sayılı Kanunun 904 üncü maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.