TTK Madde 1026

ccc) İpotekli alacaklının yerleşim yerini değiştirmesi
MADDE 1026 (1) İpotekli alacaklı, yerleşim yerini değiştirip de bunu sigortacıya bildirmezse,  1024  üncü  madde  uyarınca  ona  yapılacak  bildirimlerin,   sigortacı  tarafından bilinen son adresine gönderilmesi yeterlidir. Bildirim, ipotekli alacaklının yerleşim yerini değiştirmemiş olması hâlinde düzenli hizmet veren bir iletişim aracıyla yapılmış olsa idi, hangi tarihte onun eline geçecek idiyse, o tarihten itibaren hüküm ifade eder.

Alakalı Yazılar

“TTK Madde 1026”

  1. GEREKÇE/Madde 1026 – 6762 sayılı Kanunun 905 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır. İpotekli alacaklıya yapılacak ihbarın şeklinin Tasarının 18 inci maddesinin üçüncü fıkrasına tabi olacak bulunması sebebiyle, 905 inci maddenin birinci cümlesinde geçen “taahhütlü bir mektupla” ibaresi Tasarıya alınmamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.