6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1028

ee) İpoteğin ödeyen sigortacıya geçmesi
MADDE 1028 (1) Sigortacı, 1024 üncü maddenin ikinci, dördüncü ve beşinci fıkraları ile 1027 nci madde gereğince ipotekli alacaklıya ödemede bulunduğu ölçüde, gemi ipoteği kendisine geçer. Şu kadar ki, intikal alacaklının veya sigortacının kendilerine karşı ödeme borcu devam eden aynı derecedeki veya daha sonra gelen ipotekli alacaklıların zararına olarak ileri sürülemez.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1028”

  1. GEREKÇE/Madde 1028 – 6762 sayılı Kanunun 907 nci maddesinden dili güncelleştirilerek ve maddede düzenlenen hususun halefiyet değil hakların intikali olduğu göz önünde bulundurulmak, bu sebepten “halefiyet” sözcüğü “intikal” sözcüğüyle değiştirilerek alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.