6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1029

ff) Sigortacının prim ve ödemeleri kabul etmek zorunluluğu
MADDE 1029 (1) Sigortacı, muaccel olan sigorta primlerini ve sigorta sözleşmesi gereğince ona yapılması gereken diğer ödemeleri kanunen reddedebileceği durumlarda bile, bunları sigortalıdan ve ipotekli alacaklıdan kabul etmeye zorunludur.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1029”

  1. GEREKÇE/Madde 1029 – 6762 sayılı Kanunun 908 inci maddesinin birinci fıkrasından dili güncelleştirilerek alınmıştır. 908 inci maddenin ikinci fıkrası gemi ipoteğinin kapsamı ile ilgili olduğundan Tasarının 1022 nci maddesinin ikinci fıkrasına alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.