6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1031

bbb) Üçüncü kişiler aleyhine
MADDE 1031 (1) Üçüncü kişinin fiili sebebiyle geminin, ipoteğin sağladığı teminatı tehlikeye düşürecek derecede kötüleşmesinden kaygı duyulursa, alacaklı, üçüncü kişi aleyhine ancak bu fiilin önlenmesi davasını açabilir.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1031”

  1. GEREKÇE/Madde 1031 – 6762 sayılı Kanunun 910 uncu maddesinden anlatımı sadeleştirilmek suretiyle alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.