6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu

TTK Madde 1033

bbb) Alacağın muacceliyeti için bildirimde bulunma hakkı
MADDE 1033 (1) Alacağın muacceliyet kazanması bildirime bağlı ise, bildirim, ancak alacaklı tarafından malike veya malik tarafından alacaklıya yapılması hâlinde, gemi ipoteği hakkında hüküm ifade eder.
(2) Gemi sicilinde malik olarak kayıtlı bulunan kişi, alacaklı bakımından malik sayılır.

Alakalı Yazılar

1 thought on “TTK Madde 1033”

  1. GEREKÇE/Madde 1033 – 6762 sayılı Kanunun 912 inci maddesinden dili güncelleştirilerek alınmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.